Tin nóng:
Vừa qua ngày 15/11/2021, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức đi bộ rèn luyện thể dục thể thao trong khuôn viên Công ty với sự tham gia của các CBCNV công ty.      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19      » Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức: Những đóa hồng vẫn nở rực rỡ nơi Nhà máy (Ngày 20/10/2021 – Ngày Phụ nữ Việt Nam) .
Thời Gian: 30/11/2021 10:17 PM

Căn cứ Chỉ thị liên tịch số 1599/CTLT-NĐTĐ-CĐĐTĐ ngày 06/09/2021 của Công ty Nhiệt điện Thủ Đức và Công đoàn điện Thủ Đức về việc phát động phong trào thi đua “CBCNV Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Thực hiện kế hoạch số 2131/KH-NĐTĐ ngày 11/11/2021 của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức,

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức: Những đóa hồng vẫn nở rực rỡ nơi Nhà máy (Ngày 20/10/2021 – Ngày Phụ nữ Việt Nam) .

Công bố tài chính Q2 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức

Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Văn Hóa Công Ty
HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức (EVNTPC THU DUC) là Công ty cung cấp điện năng một cách an toàn, tin cậy, góp phần bổ sung công suất cho hệ thống điện quốc gia. Cung cấp các dịch vụ về năng lượng ngày càng tốt hơn.

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Các tổ chức, nhiệm vụ trong từng đơn vị của công ty NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Lịch sử phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Các tổ máy lần lượt được lắp đặt: 1965: Tổ máy tua bin khí số 1 đầu tiên có công suất 16 MW được lắp đặt và vận hành phát điện phục vụ công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thủ đức.

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC