Tin nóng:
Công bố báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức năm 2019      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức theo nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015      » Công bố thông tin Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015
Thời Gian: 26/05/2020 06:15 AM
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU Lần 1 năm 2019

Ngày Đăng: 18/06/2019


Ngày 09/05/2019, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức tổ chức diễn tập sự ứng phó sự cố tràn dầu theo phương án đã được phê duyệt.

Tình huống sự cố giả định: Chuyển dầu thải từ Bồn lắng 3 sang Bồn Thái. Trong quá trình bơm chuyển, có xì dầu ở mối hàn (khoảng giữa van DY-12 và DY-15), dầu băn tia, chảy và loang ra nền khoảng 2 m2 . Không có cháy xảy ra, có xảy ra tai nạn lao động trong quá trình xử lý sự cố, cần chăm sóc y tế nhưng chưa gây nguy hiểm đến tính mạng - Tình huống sự cố cấp 1.

H1: Đúng 08h00, Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp tai nạn sự cố Hóa chất (Trưởng ban – Ô. Phó Giám đốc) yêu cầu tập hợp Đội ứng cứu và các cá nhân theo danh sách phân công tại khu vực bãi van chuyển dầu FO và bồn dầu số 3.

H2: Nhân viên phụ trách tiếp nhận dầu phát hiện ra vị trí bị xì dầu.

H3: Các thành viên Đội ứng cứu xử lý chỗ bị xì ngăn chặn dầu chảy, thu gom dầu chảy.

H4: Tổ chức vét hốt lượng dầu chảy, thu hồi lượng dầu chảy loang trên nền.

H5: Di chuyển và sơ cứu nạn nhân.

H6: Thực hiện vệ sinh khu vực, thu gom các chất thải sau xử lý ứng cứu.

H7: Ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp tai nạn sự cố hóa chất thông báo kết thúc diễn tập, tập hợp đội ứng cứu rút kinh nghiệm.

Qua công tác diễn tập, nâng cao khả năng phối hợp hiệu quả giữa Ban chỉ huy BCH với đội UCKCTNSCHC và nguồn nhân lực từ các phòng ban trong Công ty để khắc phục nhanh hậu quả do sự cố gây ra và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại.TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động năm 2020

Thông báo kết quả thi tuyển

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến… là những chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới.


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Giá vàng Giá vàng 9999
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 48,500 48,800
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,670 48,420
Tỷ giá Tỷ giá