Tin nóng:
Quy định đánh gia hiệu quả công việc hàng tháng tại Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức      » Thông báo tuyển dụng      » CÔNG BỐ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ GIỮA CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC VÀ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2020
Thời Gian: 09/08/2020 03:38 PM
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày Đăng: 03/07/2020


a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Km 9 Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 2215 8280             Fax: 028 3896 6958
Email: thuductpc@thuductpc.evn.vn

b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

STT

Tên tài sản thanh lý

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

Ghi chú

I

Vật tư, thiết bị

 

 

 

 

1

Sắt phế liệu

Kg

15.043,00

 

 Phế liệu

2

Sắt phế liệu

Kg

370,85

 

3

Sắt phế liệu

Kg

530,00

 

4

Cửa nhôm kính phế liệu

Bộ

10,00

 

Kém mất phẩm chất 

 

5

Biến dòng 300/1A  (110KV) CL 0.5

Cái

6,00

 

6

Biến dòng 300-600-1200/5A (110KV)

Cái

9,00

 

7

Biến áp đo lường 1 pha 110KV/110V (hàng thu hồi)

Cái

6,00

 

8

Bộ nghịch lưu (phế liệu)

Cái

1,00

 

9

Động cơ bơm tuần hoàn 2-2

Cái

1,00

 

10

Động cơ bơm tiếp nước S2

Cái

1,00

 

11

Máy nạp bình (phế liệu)

Cái

1,00

 

12

Bơm dầu BSOP (phế liệu)

Cái

1,00

 

13

Bơm dầu HFO (phế liệu)

Cái

2,00

 

14

Bơm nước làm mát (phế liệu)

Cái

2,00

 

15

Máy điện dự phòng (phế liệu)

Cái

1,00

 

16

Cánh động tầng 2 G1

Kg

300,00

 

17

Cánh động tầng 1 G1 ( GE ).

Kg

120,00

 

18

Cánh động tầng 1 G1 (Newtech)

Kg

120,00

 

19

Cánh tĩnh tầng 1 G1

Kg

720,00

 

20

Cánh tĩnh tầng 2 G1

Kg

1.040,00

 

21

Cánh động tầng 1 G4

Kg

239,00

 

22

Cánh động tầng 1 G5 (12 lỗ)

Kg

239,00

 

23

Cánh động tầng 2 G4

Kg

292,00

 

24

Cánh động tầng 3 G4

Kg

330,00

 

25

Cánh động tầng 3 G5

Kg

330,00

 

26

Cánh tĩnh tầng 1 G4

Kg

864,00

 

27

Cánh tĩnh tầng 1 G5

Kg

864,00

 

28

Cánh tĩnh tầng 2 G4

Kg

540,00

 

29

Cánh tĩnh tầng 2 G5

Kg

540,00

 

30

Cánh tĩnh tầng 3 G4

Kg

460,00

 

31

Cánh tĩnh tầng 3 G5

Kg

460,00

 

32

Bơm ly tâm trục đứng (phế liệu)

Cái

1,00

 

33

Biến điện áp 110KV CL 0.5

Cái

12,00

 

34

Van cao áp fi 40

Cái

1,00

 

35

Gối trục 2 TB hơi nước

Cái

1,00

 

36

Bơm tuần hoàn 2-2

Cái

1,00

 

37

Bơm tiếp nước S2

Cái

1,00

 

38

Bơm nước làm mát

Cái

1,00

 

39

Bộ chia dầu

Cái

1,00

 

40

Bộ làm mát H2

Bộ

2,00

 

II

Dụng cụ đồ nghề

 

 

 

 

1

Búa cầm tay đủ loại

cái

11,00

 

Phế liệu 

2

Cưa sắt

cái

2,00

 

3

Cưa lá liễu

cái

2,00

 

4

Cán ống và lã ống bình ngưng

cái

10,00

 

5

Compa bầu

cái

1,00

 

6

Compa nhọn

cái

2,00

 

7

Chìa khóa miệng

cái

27,00

 

8

Chìa khóa 2 đầu vòng

cái

8,00

 

9

Chìa khóa vòng miệng

cái

16,00

 

10

Cáp vòng 2 sợi φ13mm dài 2m

sợi

1,00

 

11

Doa các cỡ

cái

6,00

 

12

Kẹp lã ống đồng

cái

1,00

 

13

Kềm mỏ két

cái

4,00

 

14

Lưỡi khoan bê tông

cái

9,00

 

15

Lưỡi khoan gỗ

cái

7,00

 

16

Lưỡi khoan ngón

cái

3,00

 

17

Lưỡi khoan các cỡ

cái

13,00

 

18

Ma ní 1 tấn

cái

8,00

 

19

Tournevic dẹp

cây

6,00

 

20

Tournevic paker

cây

21,00

 

21

Ren răng 6 cạnh + ta rô

cái

1,00

 

22

Xe đẩy 2 bánh

cái

2,00

 

III

Tài sản cố định

 

 

 

 

1

Máy cưa gỗ hiệu DEWALT -Xưởng mộc P7/Lò

Cái

1,00

 

 Hư hỏng nặng, không sửa chữa được

2

Máy thử rơ le

Cái

1,00

 

3

Máy photo Xerox V346

Cái

1,00

 

4

Máy Photo Fuji Xerox - II/2005

Cái

1,00

 

5

Máy photocopy Fuji Xerox Docucentre-IV3060

Cái

1,00

 

6

Máy so mẩu quang phổ HITACHI

Cái

1,00

 

7

Máy đo lưu huỳnh trong dầu

Cái

1,00

 

8

Máy đo nhiệt trị dầu 6100 EF

Cái

1,00

 

9

Máy lạnh Carrier 6,5HP - Số 1 - PKS

Cái

1,00

 

10

Máy lạnh Carrier 6.5HP - số 2 - PKS

Cái

1,00

 

11

Máy so màu quang phổ JENWAY

Cái

1,00

 

Tổng Cộng

617.121.475

 

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (chưa bao gồm thuế GTGT): 617.121.475 đồng (Thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo quy định hiện hành). Giá khởi điểm được phê duyệt theo Quyết định số 1238/QĐ-NĐTĐ ngày 23/6/2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức.

d) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

STT

Nội dung đánh giá nhà thầu

 

Tiêu chí đánh giá

Đạt

Không đạt

I.  

Tư cách pháp lý của nhà thầu

1.  

Giấy đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản (hoặc  Quyết định thành lập do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định đối với Trung tâm đấu giá).

Nhà thầu cung cấp bản scan kèm theo E-HSBG để chứng minh.

X

 

Nhà thầu không cung cấp bản scan kèm theo E-HSBG để chứng minh.

 

X

2.  

Có tên trong Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá do Bộ tư pháp hoặc Sở tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tư pháp hoặc Sở tư pháp tính cho đến thời điểm tham gia dự thầu.

Nhà thầu cung cấp tài liệu kèm theo E-HSBG để chứng minh.

X

 

Nhà thầu không có tên trong Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá hoặc không cung cấp tài liệu kèm theo E-HSBG để chứng minh.

 

X

II.  

Phương án tổ chức đấu giá tài sản

3.  

Phương án tổ chức đấu giá cụ thể, phù hợp và khả thi đối với loại tài sản đấu giá là vật tư thiết bị (VTTB), tài sản cố định (TSCĐ) và dụng cụ đồ nghề (DCĐN) thanh lý (theo phương thức trả giá lên)

Nhà thầu cung cấp phương án đấu giá kèm theo E-HSBG.

X

 

Nhà thầu không cung cấp phương án đấu giá kèm theo E-HSBG.

 

X

III.  

Nhân sự điều hành cuộc đấu giá tài sản với loại tài sản đấu giá của Bên mời thầu

4.  

Có tối thiểu 03 đấu giá viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá tài sản, đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại điều 20 của Luật đấu giá tài sản 2016 và có kinh nghiệm trực tiếp điều hành ít nhất 2 cuộc đấu giá tài sản thành công với loại tài sản đấu giá là vật tư thiết bị, tài sản cố định, dụng cụ đồ nghề.

Nhà thầu cung cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên và các chứng nhận kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên kèm theo E-HSBG.

X

 

Nhà thầu không cung cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên và các chứng nhận kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên kèm theo E-HSBG.

 

X

IV.  

Tiến độ cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá

5.  

Có bảng tiến độ chi tiết khả thi về việc thực hiện gói thầu theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định về đấu giá tài sản trong vòng 30 ngày.

Nhà thầu cung cấp bảng tiến độ như yêu cầu kèm theo E-HSBG.

X

 

Nhà thầu không cung cấp bảng tiến độ như yêu cầu kèm theo E-HSBG.

 

X

V.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá

6.  

Có trụ sở đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá từ 20 chỗ ngồi trở lên và có đầy đủ trang thiết bị, hệ thống thông tin, đảm bảo phục vụ cho hoạt động đấu giá tài sản.

Nhà thầu cung cấp tài liệu kèm theo E-HSBG tài liệu chứng minh hoặc hình ảnh cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá với loại tài sản đấu giá nêu trong E-HSBG.

X

 

Nhà thầu không cung cấp tài liệu kèm theo E-HSBG tài liệu chứng minh hoặc hình ảnh cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá với loại tài sản đấu giá nêu trong E-HSBG.

 

X

VI.  

Năng lực, kinh nghiệm thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản

7.  

Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản và đã tổ chức ít nhất 2 cuộc đấu giá thành công kể từ năm 2018 trở lại đây với giá khởi điểm trong mỗi hợp đồng là 600 triệu đồng trở lên (Hợp đồng đấu giá có tính chất tương tự được mô tả trong phạm vi dịch vụ gói thầu và hồ sơ chứng từ chứng minh hoàn thành hợp đồng)

Nhà thầu cung cấp tài liệu và scan kèm theo E-HSBG để chứng minh.

X

 

Nhà thầu không cung cấp tài liệu và scan kèm theo E-HSBG để chứng minh.

 

X

VII.  

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

8.  

Giấy cam kết không xảy ra sai sót, vi phạm về công tác tổ chức bán đấu giá, vi phạm Hợp đồng và hủy ngang Hợp đồng trong 05 năm trở lại đây.

Nhà thầu cung cấp giấy cam kết kèm theo E-HSBG.

X

 

Nhà thầu không cung cấp giấy cam kết kèm theo E-HSBG.

 

X

VIII.  

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

9.  

Có văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp được quy định tại thông tư: 45/2017/TT - BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Nhà thầu cung cấp văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá kèm theo E-HSBG.

X

 

Nhà thầu không cung cấp văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá  kèm theo E-HSBG.

 

X

 

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Nhà thầu đạt tất cả 9 tiêu chí nêu trên

X

 

Nhà thầu có ít nhất 1 tiêu chí không đạt

 

X

đ) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

Công ty TNHH Nhiệt điện Thủ Đức lựa chọn tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu thầu.

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

Số TBMT: 20200682633

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu qua mạng, Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

b) Thời gian nộp hồ sơ: 27/06/2020 - 09:54 Đến ngày  02/07/2020 - 10:00.

c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.TIN XEM NHIỀU NHẤT

CÔNG BỐ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ GIỮA CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC VÀ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2020

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động năm 2020

Thông báo kết quả thi tuyển


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC