Tin nóng:
Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” THEO CHỈ THỈ SỐ 45 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Thời Gian: 05/08/2021 06:08 AM
Công bố kết quả tuyển dụng

Ngày Đăng: 12/08/2020


Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức thông báo kết quả thi tuyển dụng như sau:  

    1. Người đạt kết quả thi là người có số điểm mỗi phần thi viết, phỏng vấn đạt từ 5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) trở lên theo thang điểm 10.
    2. Người trúng tuyển là người có tổng số điểm (đã cộng điểm ưu tiên) lấy từ cao xuống cho đến đủ 02 chỉ tiêu.
    3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi có đơn xin phúc tra gửi lại Công ty chậm nhất vào lúc 08 giờ ngày 20/8/2020. Sau thời gian quy định trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) sẽ không giải quyết
    4.  Đính kèm kết quả thi tuyển dụng.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

 - Kết quả tuyển dụngTIN XEM NHIỀU NHẤT

Nội quy lao động của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức

Báo cáo tài chính Công ty Nhiệt Điện Thủ Đức quý 3 năm 2020

CÔNG BỐ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ GIỮA CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC VÀ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2020


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC