Tin nóng:
Công bố tài chính Q2 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021
Thời Gian: 24/09/2021 01:29 AM
Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015

Ngày Đăng: 07/04/2021


Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức trân trọng báo cáo Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố thông tin của Công ty như sau

Công bố thông tin (click để xem chi tiết)

Phụ lục VII (click để xem chi tiết)

Phụ lục X (click để xem chi tiết)

 TIN XEM NHIỀU NHẤT

Nội quy lao động của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức

Báo cáo tài chính Công ty Nhiệt Điện Thủ Đức quý 3 năm 2020

CÔNG BỐ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ GIỮA CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC VÀ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2020


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC