Tin nóng:
Chi đoàn cơ sở Nhiệt điện Thủ Đức đi thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình nhân dịp Trung thu năm 2019      » CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC      » ĐỀ ÁN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2025, TẦM NHÌN 2030
Thời Gian: 23/09/2019 10:13 PM
Sơ đồ tổ chức Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Ngày Đăng: 28/06/2013


 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

 1. Nhiệm vụ chung

1.1. Nhiệm vụ của đơn vị chủ trì:


-      Làm đầu mối để tham mưu cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về các nhiệm vụ được giao.

-      Lấy ý kiến của các đơn vị tham gia về các vấn đề, nội dung có liên quan; tổng hợp và đề xuất ý kiến hoặc biện pháp giải quyết của đơn vị trình Chủ tịch kiêm Giám đốc xem xét, quyết định.

-      Trong trường hợp phải gửi tài liệu đến các đơn vị tham gia xem xét, đơn vị chủ trì chỉ gửi các phần có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia.

-      Đối với một số nhiệm vụ tổng quát - có tính chất tổng hợp công việc, hoặc báo cáo của các đơn vị tham gia - đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, cân nhắc và thảo luận với các đơn vị tham gia để đưa vào báo cáo tổng hợp cuối cùng trình Chủ tịch kiêm Giám đốc xem xét quyết định.

-      Khi tham gia các cuộc họp do Chủ tịch kiêm Giám đốc chủ trì về các vấn đề do đơn vị chịu trách nhiệm, đơn vị chủ trì có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, nội dung và các vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp.

-     Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các đơn vị và báo cáo với Chủ tịch kiêm Giám đốc về tình hình triển khai, thực hiện các văn bản, kết luận của Chủ tịch kiêm Giám đốc về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đơn vị được giao chủ trì.

1.2. Nhiệm vụ của đơn vị tham gia:

-      Tham gia góp ý đúng thời hạn các công việc do Chủ tịch kiêm Giám đốc chỉ đạo và đơn vị chủ trì đề nghị.

-      Đối với một số nhiệm vụ tổng quát - có tính chất tổng hợp công việc hoặc báo cáo của nhiều đơn vị - đơn vị tham gia chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần công việc, đề xuất của mình vào báo cáo chung cuối cùng của đơn vị chủ trì.

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị:

2.1. Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương

           
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác chế độ, chính sách;  Công tác lao động, tiền lương; Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Công tác thanh tra, pháp chế; Công tác bảo vệ.

2.2. Văn phòng
           
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ:; Công tác hành chính quản trị, đối ngoại; Công tác y tế; Công tác thi đua, tuyên truyền.

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán
           
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Áp dụng chế độ, chính sách của Nhà nước, của EVN về các lĩnh vực kinh tế, tài chính và hạch toán, kế toán trong Công ty. Đề xuất xây dựng các quy chế, quy định của Công ty về các lĩnh vực kinh tế, tài chính và hạch toán, kế toán. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy chế, quy định về các lĩnh vực nêu trên.

2.4. Phòng Vật tư
           
Chủ trì giải quyết các công việc sau:  Thực hiện công tác quản lý, cung cấp vật tư, thiết bị và dầu mỡ, kiểm tra, kiểm soát vật tư, thiết bị, hượt liệu, hóa chất…

2.5. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:   
           
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác quản lý kỹ thuật; Công tác quản lý KTAT, BHLĐ, PCCN, PCLB và bảo vệ môi trường; Công tác quản lý khoa học, viễn thông, công nghệ thông tin và phụ trách hệ thống quản lý chất lượng ISO; Công tác đào tạo; Công tác quản lý kế hoạch, thống kê sản xuất điện; Công tác quản lý vận hành thị trường điện; Công tác quản lý kinh tế dự toán, kinh doanh; Công tác quản lý đấu thầu; Công tác sáng kiến.

2.6. Phân xưởng Vận hành
          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Đảm bảo phương thức vận hành các tổ máy an toàn, tối ưu và an ninh hệ thống điện; Xây dựng phương thức vận hành nhằm tối ưu hóa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tổ máy; Theo dõi tình hình vận hành, thông số vận hành, số giờ vận hành thực tế và tương đương của các thiết bị thuộc Phân xưởng quản lý; Báo cáo tình hình vận hành tổ máy theo “Quy trình nhiệm vụ và phân cấp điều độ hệ thống điện quốc gia”; Hạn chế sự cố chủ quan, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

 NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, trân trọng và lắng nghe ý kiến cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành viên phát huy hết năng lực của mình. Mọi thành viên của Công ty không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sống, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy tắc ứng xử của EVNTPC THU DUC là kim chỉ nam cho việc ứng xử trong các hoạt động hàng ngày của tất cả thành viên trong Công ty, phản ánh tiêu chuẩn xử sự đúng đắn và các giá trị của Công ty. Điều quan trọng nhất là mọi thành viên của Công ty đều có trách nhiệm tự giác tuân thủ các điều khoản trong quy tắc ứng xử này, cam kết thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức của Công ty lên mức cao nhất.


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Giá vàng Giá vàng 9999
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 42,120 42,420
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 42,120 42,520
Tỷ giá Tỷ giá