Tin nóng:
Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” THEO CHỈ THỈ SỐ 45 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Thời Gian: 05/08/2021 06:01 AM
Tin tức - Tin Công Ty Nhiệt Điện

Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức


Thỏa ước lao động tập thể Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức


Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức


Nhân dịp chào mừng 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Chi đoàn Công ty phối hợp cùng với Công đoàn Công ty và Lực lượng tự vệ Công ty hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/03/2021 của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Điện lực Việt Nam.


Thông báo tuyển dụng


Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc gắn kết nhà trường và doanh nghiệp nhằm phát huy lợi thế của các bên, ngày 05 tháng 06 năm 2020 vừa qua, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức và Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.


Thông báo tuyển dụng


Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động năm 2020THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC