Tin nóng:
Hoạt động nổi bật tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức quý I năm 2022      » CHỈ THỊ LIÊN TỊCH: Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Thủ Đức      » ĐÀO TẠO LỚP VẬN HÀNH XE NÂNG FORKLIFT TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC
Thời Gian: 23/05/2022 03:43 AM
Tin tức - Tin Công Ty Nhiệt Điện

Hoạt động nổi bật tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức quý I năm 2022


ĐÀO TẠO LỚP VẬN HÀNH XE NÂNG FORKLIFT TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC


CHI ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CHÀO ĐÓN XUÂN NHÂM DẦN 2022


Giải thể thao chào mừng 67 năm ngày thành lập ngành Điện (21/12/1954 – 21/12/2021)


Giải thể thao chào mừng 67 năm ngày thành lập ngành Điện (21/12/1954 – 21/12/2021)


Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII (06/12/2021 – 12/12/2021) và hoạt động Tháng tri ân khách hàng năm 2021.


KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng


Vừa qua ngày 15/11/2021, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức đi bộ rèn luyện thể dục thể thao trong khuôn viên Công ty với sự tham gia của các CBCNV công ty.THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC