Tin nóng:
Tổ chức cuộc thi viết bài "Gương sáng ngành điện"      » Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức tổ chức Hội thao ngày 27/05/2019      » Báo cáo tình hình hoạt đông của Công ty Nhiệt điện Thủ Đức năm 2015, 2016, 2017, 2018.
Thời Gian: 18/07/2019 12:01 AM
Tin tức - Tin Công Ty Nhiệt Điện

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU Lần 1 năm 2019


CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC


VAI TRÒ CỦA MULTIMEDIA ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC


Thông báo kết quả tuyển dụng đợt 2 năm 2018


Thực hiện theo kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Đảng uỷ khối về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII


Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của Công ty, vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 vừa qua


CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC – KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TST VÀ SIS


TVC Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ ĐứcTHƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Giá vàng Giá vàng 9999
Loại Mua vào Bán ra
SJC 38,850 39,150
Nhẫn tròn H.T.V 38,950 39,350
Tỷ giá Tỷ giá