Tin nóng:
Báo cáo tài chính quý 2/2023      » Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Báo cáo văn phòng phẩm sử dụng 6 tháng đầu năm 2023
Thời Gian: 05/10/2023 02:59 AM
Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 6

Ngày Đăng: 21/06/2023


Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 6

Nhằm hưởng ứng đẩy mạnh việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong tình hình cung ứng điện năng gặp khó khăn do tình hình thời tiết nắng nóng khô hạn, biến đổi khó lường và cung ứng nhiên liệu khó khăn, Công ty triển khai thực hiện nội dung văn bản 842/NĐTĐ-HCLĐ ngày 23/5/2023: 

- Đăng tải báo cáo kết quả sử dụng điện năng hằng ngày của các đơn vị theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản 2616/EVN-KD ngày 23/5/2023 như sau: 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 01/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 466.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 30.40 kWh (tương đương 6.12%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 02/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 469.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 27.40 kWh (tương đương 5.52%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 03/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 464.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 32.4 kWh (tương đương 6.53%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 04/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 469.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 27.40 kWh (tương đương 5.52%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 05/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 479.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 17.40 kWh (tương đương 3.51%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 06/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 480.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 16.40 kWh (tương đương 3.30%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 07/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 475.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 21.4 kWh (tương đương 4.31%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 08/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 471.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 25.4 kWh (tương đương 5.12%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 09/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 479.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 17.4 kWh (tương đương 3.51%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 10/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 473.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 23.4 kWh (tương đương 4.71%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 11/6/2023:

​- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 417.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 79.40 kWh (tương đương 16.00%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 12/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 484.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 12.40 kWh (tương đương 2.5%)

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 13/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 478.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 18.40 kWh (tương đương 3.71%)

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 14/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 480.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 16.40 kWh (tương đương 3.30%)

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 15/6/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 477.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 19.40 kWh (tương đương 3.91%)

 

 
 
 
 


TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC