Tin nóng:
Báo cáo tài chính quý 2/2023      » Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Báo cáo văn phòng phẩm sử dụng 6 tháng đầu năm 2023
Thời Gian: 05/10/2023 02:27 AM
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Ngày Đăng: 02/07/2013


 

  1. EVNTPC THU DUC luôn coi con người là nguồn lực quyết định, tạo nên sự thành công và uy tín của Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, trân trọng và lắng nghe ý kiến cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành viên phát huy hết năng lực của mình. Mọi thành viên của Công ty không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  1. EVNTPC THU DUC tuân thủ và thực thi pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch.

Công ty xây dựng uy tín và thương hiệu của mình cũng như góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của EVN dựa trên việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty luôn kịp thời xây dựng, cập nhật và thực thi nghiêm túc các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

  1. EVNTPC THU DUC sẵn sàng đáp ứng tốt nhiệm vụ phát điện cho hệ thống điện quốc gia; chú trọng an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Mọi thành viên của Công ty không quản ngại khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện khi có yêu cầu huy động của hệ thống; xây dựng môi trường lao động xanh, sạch, đẹp, an toàn và thực thi nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường.

  1. EVNTPC THU DUC luôn đồng thuận, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, tận tâm trong công việc, lịch thiệp trong quan hệ.

Mọi thành viên của Công ty trên thuận dưới hoà, phát huy trí tuệ tập thể, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài sản của công ty; luôn trung thực, tôn trọng, lịch thiệp trong quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng.NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, trân trọng và lắng nghe ý kiến cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành viên phát huy hết năng lực của mình. Mọi thành viên của Công ty không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sống, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy tắc ứng xử của EVNTPC THU DUC là kim chỉ nam cho việc ứng xử trong các hoạt động hàng ngày của tất cả thành viên trong Công ty, phản ánh tiêu chuẩn xử sự đúng đắn và các giá trị của Công ty. Điều quan trọng nhất là mọi thành viên của Công ty đều có trách nhiệm tự giác tuân thủ các điều khoản trong quy tắc ứng xử này, cam kết thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức của Công ty lên mức cao nhất.


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC