Tin nóng:
Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 6      » Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 5      » GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC
Thời Gian: 10/06/2023 05:19 AM
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC- Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2013.

Ngày Đăng: 19/12/2013


Thực hiện kế hoạch đào tạo của BCH Công đoàn cơ sở Công ty Nhiệt Điện Thủ Đức năm 2013, trong hai ngày 16 và 17-12-2013 vừa qua Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2013 cho tất cả cán bộ công đoàn trong Công ty. Nội dung của đợt tập huấn lần này bao gồm 02 chuyên đề chính: Chuyên đề An toàn – Vệ sinh lao động và chuyên đề Nội dung hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở. Trong hai ngày nói trên, giảng viên là cán bộ Trường Trung cấp Công đoàn Tp. Hồ Chí Minh đã truyền tải đến các học viên nhiều kiến thức bổ ích về công tác an toàn vệ sinh lao động, cách thức tổ chức hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cách thức tổ chức các buổi sinh hoạt công đoàn một cách hiệu quả, các kỹ năng cần thiết đối với người cán bộ công đoàn,… Ngoài ra, giảng viên hướng dẫn cũng đã đưa ra những tình huống cụ thể thường gặp trong hoạt động công đoàn và đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề một các hiệu quả nhất.

                        Hoàng Tuấn.TIN XEM NHIỀU NHẤT

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC