Tin nóng:
Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” THEO CHỈ THỈ SỐ 45 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Thời Gian: 05/08/2021 05:34 AM
Công bố thông tin tài chính Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức quý 2 năm 2020

Ngày Đăng: 11/08/2020


Công bố thông tin tài chính Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức quý 2 năm 2020

Chi tiết xem theo file đính kèm:

- Bảng Cân Đối Kế Toán

- BC Sản Xuất Kinh Doanh

- BC Lưu Chuyển Tiền Theo Phương Pháp Gián Tiếp

- Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính (File 1)

- Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính (File 2)

- BC Sản Xuất Kinh Doanh Theo Loại

- BC Sản Xuất Kinh Doanh Điện Theo Yếu Tố

 TIN XEM NHIỀU NHẤT

Nội quy lao động của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức

Báo cáo tài chính Công ty Nhiệt Điện Thủ Đức quý 3 năm 2020

CÔNG BỐ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ GIỮA CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC VÀ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2020


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC