Tin nóng:
Báo cáo tài chính quý 2/2023      » Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Báo cáo văn phòng phẩm sử dụng 6 tháng đầu năm 2023
Thời Gian: 05/10/2023 01:55 AM
Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 5

Ngày Đăng: 21/06/2023


Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 5 

Nhằm hưởng ứng đẩy mạnh việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong tình hình cung ứng điện năng gặp khó khăn do tình hình thời tiết nắng nóng khô hạn, biến đổi khó lường và cung ứng nhiên liệu khó khăn, Công ty triển khai thực hiện nội dung văn bản 842/NĐTĐ-HCLĐ ngày 23/5/2023: 

- Đăng tải báo cáo kết quả sử dụng điện năng hằng ngày của các đơn vị theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản 2616/EVN-KD ngày 23/5/2023.

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 23/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 512.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng tăng 15.60 kWh (tương đương 3.14%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 24/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 505.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng tăng 8.60 kWh (tương đương 1.73%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 25/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 498.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng tăng 1.60 kWh (tương đương 0.32%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 26/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 476.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 20.40 kWh (tương đương 4.11%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 27/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 431.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 65.40 kWh (tương đương 13.17%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 28/5/2023:

-Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 335.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 161.40 kWh (tương đương 32.51%)

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 29/5/2023:

Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 444.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 52.40 kWh (tương đương 10.56%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 30/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 458.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 38.40 kWh (tương đương 7.74%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 31/5/2023:

- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 463.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 33.40 kWh (tương đương 6.73%).

 TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC