Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024      » Đào tạo khóa học “hệ thống an toàn dựa trên hành vi” (Behavior based Safety - BBS) đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023
Thời Gian: 13/04/2024 03:56 AM
Tin tức - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo cáo văn phòng phẩm sử dụng 6 tháng đầu năm 2023


Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023


Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC


Tiết kiệm định mức văn phòng phẩm năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-NĐTĐ ngày 24/02/2023


Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ ĐứcTHƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC