Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thời Gian: 28/05/2024 08:15 PM
Album Ảnh

Trung tu tổ máy hơi nước S1 năm 2013
Trung tu tổ máy hơi nước S1 năm 2013
Hội thao CNVC-LĐ Genco 2 lần I năm 2013 tại Cần Thơ
Hội thao CNVC-LĐ Genco 2 lần I năm 2013 tại Cần Thơ
Đại tu nóc nhà máy 2x66 MW năm 2013
Đại tu nóc nhà máy 2x66 MW năm 2013
Lên máy đáp ứng yêu cầu điều độ trong đợt cắt khí NCS (07/09/2013-16/09/2013)
Lên máy đáp ứng yêu cầu điều độ trong đợt cắt khí NCS (07/09/2013-16/09/2013)
Củng cố thiết bị đáp ứng yêu cầu điểu độ trong đợt thi công, đấu nối trạm 500kV Cầu Bông (dự kiến trong 55 ngày, từ ngày 01/10/2013)
Củng cố thiết bị đáp ứng yêu cầu điểu độ trong đợt thi công, đấu nối trạm 500kV Cầu Bông (dự kiến trong 55 ngày, từ ngày 01/10/2013)
Thực tập phương án chữa cháy - cứu hộ
Thực tập phương án chữa cháy - cứu hộ
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/12
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/12
Đại tu tổ máy Hơi nước S2
Đại tu tổ máy Hơi nước S2
Tiếp đoàn kiểm tra, chấp điểm Công đoàn vững mạnh các đơn vị trong EVNGENCO 2 năm 2013
Tiếp đoàn kiểm tra, chấp điểm Công đoàn vững mạnh các đơn vị trong EVNGENCO 2 năm 2013
Hội nghị tổng kết công tác 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2014
Hội nghị tổng kết công tác 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2014
Hội thao mừng Xuân mừng Đảng năm 2014
Hội thao mừng Xuân mừng Đảng năm 2014
Hội thao chào mừng ngày 30/04/2015
Hội thao chào mừng ngày 30/04/2015
Trung tu S1 năm 2015
Trung tu S1 năm 2015
Huấn luyện PCCC năm 2015
Huấn luyện PCCC năm 2015
Diễn tập PCCC năm 2015
Diễn tập PCCC năm 2015

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG