Tin nóng:
Hoạt động về nguồn năm 2022 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » Hoạt động nổi bật tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức quý III năm 2022      » Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
Thời Gian: 24/03/2023 02:03 PM
Các tổ chức CT-XH

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức năm 2015, vào ngày 14/05/2015 vừa qua Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.


Vào ngày 16-05-2014 vừa qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức buổi sinh hoạt Đảng bộ Công ty


Quán triệt chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, dựa theo kế hoạch tổ chức các buổi học tập chính trị và nghe thời sự của Công ty trong năm 2014, vào ngày 06-03-2014 vừa qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức lớp “Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI” cho toàn thể Đảng viên, Đoàn viên thanh niên và cán bộ chủ chốt trong Công ty.


Quán triệt chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, dựa theo kế hoạch tổ chức các buổi học tập chính trị và nghe thời sự của Công ty trong năm 2013, vào ngày 07/10/2013 vừa qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức lớp “Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI”


Vào ngày 03-09-2013 vừa qua, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã tiến hành buổi lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Khắc Oanh là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ


Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 05-09-2013 vừa qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ cấp ủyTHƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC