Tin nóng:
Báo cáo tài chính quý 2/2023      » Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Báo cáo văn phòng phẩm sử dụng 6 tháng đầu năm 2023
Thời Gian: 05/10/2023 02:46 AM
Tin tức - Tin Công Ty Nhiệt Điện

Hoạt động nổi bật tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức 6 tháng đầu năm 2023


Hội thao – Văn nghệ chào mừng 48 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2023)


Bồi dưỡng, tập huấn công tác PCCC tại Công ty năm 2023


Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức năm 2023


Hoạt động về nguồn năm 2022 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức


Hoạt động nổi bật tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức quý III năm 2022


Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức


Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Thủ ĐứcTHƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC