Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024      » Đào tạo khóa học “hệ thống an toàn dựa trên hành vi” (Behavior based Safety - BBS) đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023
Thời Gian: 13/04/2024 03:03 AM
Tin tức - Công bố thông tin DN

Báo cáo tài chính quý 2/2023


Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 7/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Công bố kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM ĐẾN NGÀNH ĐIỆN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY


Công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghịđịnh 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Công bố thông tin năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC