Tin nóng:
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024      » Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2024      » Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024
Thời Gian: 21/07/2024 02:20 PM
Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Ngày Đăng: 26/05/2023


Thực hiện theo văn bản số 3504/EVN-KH+PC ngày 22/06/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ;

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức công bố thông tin báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Bảng cân đối kế toán.

- Kết quả hoạt động kinh doanh

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản./.

Click vào đây để xem chi tiết.TIN XEM NHIỀU NHẤT

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới

Báo cáo tài chính quý 2/2023

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC