Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thời Gian: 28/05/2024 08:14 PM
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày Đăng: 01/04/2024


CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 726/CTLT-EVN-CĐEVN ngày 27/12/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc năm 2024;

Sáng ngày 22/3/2024, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.

Chủ trì Hội nghị là Ông Đỗ Thanh Tuyền - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Tường Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Tại Hội nghị Người lao động năm 2024, Lãnh đạo công ty và Lãnh đạo Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; giải đáp các kiến nghị của các phòng/phân xưởng liên quan đến vấn đề nhân sự và các vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo công ty và Lãnh đạo Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC