Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thời Gian: 28/05/2024 08:02 PM
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024

Ngày Đăng: 02/05/2024


Từ ngày 11-17/4 vừa qua, Ban chỉ huy Quân sự Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức đã tổ chức cho lực lượng tự vệ Công ty tập luyện và thi đấu tại Hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức năm 2024 theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 07/03/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức.

Lực lượng tự vệ Công ty đã đăng ký tham gia với 3 nội dung: Thi bắn bài 1b Súng tiểu liên AK, tháo lắp súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng mục tiêu đúng hướng.

Tuy không đạt được thành tích cao nhưng các chiến sỹ lực lượng tự vệ Công ty đã học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho các lần Hội thao sau, đặc biệt là có cơ hội giao lưu, thắt chặt đoàn kết với chiến sỹ của các đơn vị bạn.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

Hình ảnh 1. Một chiến sĩ tự vệ Công ty đang thực hiện bài thi tháo lắp súng tiểu liên AK

Hình ảnh 2. Một chiến sĩ tự vệ Công ty đang thực hiện bài thi ném lựu đạn xa trúng mục tiêu đúng hướng

Hình ảnh 3. Các chiến sĩ tự vệ Công ty đang thực hiện phần thi bắn súng tiểu liên AKTIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC