Tin nóng:
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024      » Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2024      » Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024
Thời Gian: 21/07/2024 03:13 PM
V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Ngày Đăng: 08/07/2024


V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức trân trọng báo cáo công bố thông tin của Công ty như sau:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 (đính kèm Biểu số 6 Phụ lục II).

Văn bản này thay thế văn bản số 486/NĐTĐ-HCLĐ ngày 18/06/2024 về việc công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021.

Trân trọng./.

Click vào đây để xem chi tiết.TIN XEM NHIỀU NHẤT

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới

Báo cáo tài chính quý 2/2023

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC