Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thời Gian: 28/05/2024 10:03 PM
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC Lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày Đăng: 18/05/2015


            Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức năm 2015, vào ngày 14/05/2015 vừa qua Công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự Đại hội có các đồng chí Huỳnh Thương–UV BTV, Trưởng Ban tổ chức ĐUK, đồng chí Lê Thị Liên -UV BCH ĐUK, Giám đốc Trung tâm GDCT ĐUK và toàn thể Đảng viên của 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các văn kiện sau: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công ty; Báo cáo chính trị của ĐUK; Văn kiện ĐH 12 của Đảng;…. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 07 Đồng chí cũng như bầu các đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên. Sau hơn 04 giờ làm việc một các nghiêm túc, tập trung và hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                                                   HOÀNG TUẤNTIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC