Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024      » Đào tạo khóa học “hệ thống an toàn dựa trên hành vi” (Behavior based Safety - BBS) đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023
Thời Gian: 13/04/2024 03:21 AM
VĂN HÓA ỨNG XỬ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Ngày Đăng: 28/12/2016


1.    Tổng quan về Văn hóa ứng xử

TS Mỹ học Phạm Thế Hùng – Giám đốc chương trình nghệ thuật Trung tâm nghiên cứu văn hóa Quốc tế đã đưa ra khái niệm “Văn hóa ứng xử là sự thể hiện triết lý sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và từ vi mô đến vĩ mô”

Theo Tạp chí doanh nhân 360 thì Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp và đây là nguồn nội lực to lớn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường làm việc ngày càng trở nên đa dạng, nên càng đòi hỏi văn hoá ứng xử phải được thiết lập bền vững.

Mỗi doanh nghiệp có một cách văn hóa ứng xử riêng, mang đặc điểm riêng, phù hợp với văn hóa ứng xử của cộng đồng. Sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với việc xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Chỉ khi đó doanh nghiệp mới có phát triển bền vững. 

2.    Các giá trị căn bản về Văn hóa ứng xử tại Công ty nhiệt điện Thủ Đức

Trong tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Công ty Nhiệt điện Thủ Đức, các giá trị căn bản về Văn hóa ứng xử được đề cập tới như sau:

2.1. Các thành viên của Công ty thực hiện ứng xử tốt với đồng nghiệp:

-        Đối xử bình đẳng đoàn kết, hợp tác.

-        Thân ái, hòa nhã, tôn trọng, kính trên nhường dưới.

-        Chia sẻ, hợp tác gắn bó chặt chẽ với nhau cùng giải quyết các vấn đề của Công ty.

-        Trung thực, không bè phái.

-        Tôn trọng sự khác biệt, riêng tư và tài sản của người khác.

-        Giao tiếp lịch sự không chửi thề nói tục.

-        Phát huy tinh thần đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau.

2.2. Các thành viên của Công ty thực hiện ứng xử tốt với công việc:

-        Đoàn kết trong công việc, tuân thủ kỷ luật.

-        Làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiện và tiến thủ, có trách nhiệm, tận tâm, trí tuệ, năng động, sáng tạo.

-        Luôn coi trọng an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và thiết bị.

-        Giữ ngăn nắp, sạch sẽ nơi làm việc.

-        Bảo quản tốt dụng cụ, đồ nghề trang bị BHLĐ, tài sản của công ty.

-        Gìn giữ bí mật kinh doanh.

-        Luôn có ý thức giữ gìn, nêu cao bản sắc, giá trị truyền thống và thương hiệu cuả Công ty.

-        Không tiết lộ những thông tin nội bộ làm ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của Công ty.

-        Không làm những hành động có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty.

-        Sử dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả và trách nhiệm.

1

Công ty tổ chức hội thao hàng năm cho toàn thể CBCNV

3.    Việc thực hiện Văn hóa ứng xử tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Nền tảng căn bản trong Văn hóa ứng xử tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức là lấy người lao động làm trung tâm, tất cả các hoạt động, các thay đổi đều quan tâm đến người lao động, lấy ý kiến của người lao động trước khi thực hiện.

Công ty đã thiết lập các mục tiêu hoạt động, tạo ra cơ hội thăng tiến cho người lao động. Tất cả người lao động cảm thấy họ thực sự được tin tưởng và tham gia vào các hoạt động của Công ty. Người lao động được tạo điều kiện đào tạo phát triển nghề nghiệp theo cách thức mà lợi ích của cá nhân hài hòa với lợi ích tập thể.

Công ty luôn quan tâm đến việc huy động tối đa năng lực của những người lao động vào công việc chung bằng cách tạo mọi điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến đóng góp vào việc quản lý của Công ty, xem kiến nghị là một bộ phận quan trọng của quản lý.

Công ty chỉ có thể xây dựng một nền văn hoá ứng xử chuẩn mực khi có những con người lao động có văn hoá và điều này chỉ được thực hiện thông qua việc đào tạo người lao động và sự lãnh đạo kiên quyết của lãnh đạo Công ty. Chất lượng thực hiện công việc bắt đầu bằng huấn luyện và kết thúc bằng huấn luyện.

Công ty luôn quan tâm đến việc chuyển giao thông tin, kiến thức cần thiết không chỉ tới những cán bộ chủ chốt mà còn phải cố gắng làm sao cho tất cả những người lao động có liên quan lĩnh hội được kiến thức này và nhờ đó mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện tốt hơn công việc của mình.

Công ty luôn quan tâm đến yếu tố con người trước khi tiến hành các thay đổi về công nghệ hay mô hình quản lý. Mỗi khi áp dụng một phương pháp mới, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm xem diễn tiến thực hiện nó ra sao, có khiếm khuyết hay sai sót gì không và sau đó thực hiện những sửa đổi để phương pháp mới này hoàn thiện hơn.

Công ty luôn quan tâm đúng mức đến những cống hiến của người lao động và có những chính sách đãi ngộ xứng đáng. Việc bố trí người lao động đúng người đúng việc, đã tạo điều kiện cho NLĐ phát huy hết khả năng cá nhân phù hợp với mục đích phát triển của Công ty.

Công ty tuyên dương các cá nhân và tập thể lao động xuất sắc

Nói tóm lại việc xây dựng và thực hiện Văn hóa ứng xử trong Công ty Nhiệt điện Thủ Đức là một trong những nhân tố góp phần xây dựng hình ảnh Công ty, xây dựng văn hóa Công ty với bản sắc riêng. Văn hóa ứng xử mà trọng tâm là gắn liền với lợi ích của người lao động trong Công ty đã góp phần giải quyết tốt mối quan hệ với người lao động và tạo ra những động lực quan trọng cho việc phát triển của Công ty Nhiệt điện Thủ Đức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tạp chí nhà quản lý.
  2. Quản trị Marketing. Vũ Thế Phú
  3. Kaizen-Chìa khoá về sự thành công trong quản lý của Nhật Bản- Masaaki Imai
  4. Vị giám đốc 1 phút –NXB tuổi trẻ
  5. Quản trị nguồn nhân lực –AITCV. Nguyễn Hữu Lam
  6. Tài liệu từ Internet :

http://soncavoni.com/view-162161/Ung-Xu-La-Gi-323808/

http://songgianh.com.vn/tin-tuc-120/tin-trong-nuoc-va-quoc-te-130/van-hoa-ung-xu-trong-doanh-nghiep-69-2.htmlTIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC