Tin nóng:
Báo cáo tài chính quý 2/2023      » Công bố thông tin báo cáo tóm tắt BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Báo cáo văn phòng phẩm sử dụng 6 tháng đầu năm 2023
Thời Gian: 05/10/2023 03:50 AM
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Ngày Đăng: 21/06/2023


Căn cứ Chỉ thị số 4055/CT-EVN ngày 22/7/2022 (Chỉ thị 4055) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 1252/QĐ-NĐTĐ ngày 28/7/2022 về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý năng lượng tại Công ty;

Với mục tiêu đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 4055 của Tập đoàn, Công ty đã ban hành giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại văn bản số 1257/NĐTĐ-KHVT ngày 28/7/2022 yêu cầu các Phòng, Phân xưởng (Đơn vị) thực hiện nghiêm túc các nội dung về tăng cường tiết kiệm điện.

Click vào đây để xem chi tiết các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT ngày 28/7/2022.TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC