Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023      » Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 12      » Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 11
Thời Gian: 27/02/2024 10:00 AM
V/v phổ biến kết quả Hội nghị tổng kết văn hóa doanh nghiệp EVN

Ngày Đăng: 17/11/2023


Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác VHDN EVN giai đoạn 2016-2021, triển khai Hành trình Văn hoá EVN giai đoạn 2022-2025 (Hội nghị) vào ngày 04/4/2023 và thu được nhiều kết quả sau Hội nghị

Để xem toàn văn văn bản click vào đâyTIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC