Tin nóng:
V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 7/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021
Thời Gian: 25/06/2024 02:39 PM
HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ngày Đăng: 02/07/2013


  • TẦM NHÌN

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức (EVNTPC THU DUC) là Công ty cung cấp điện năng một cách an toàn, tin cậy, góp phần bổ sung công suất cho hệ thống điện quốc gia. Cung cấp các dịch vụ về năng lượng ngày càng tốt hơn.

  • SỨ MỆNH

EVNTPC THU DUC đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống điện Quốc gia, đem lại sự thỏa mãn cao nhất cho khách hàng.

  • KHẨU HIỆU

EVNTPC THU DUC Toward Profesional and Consolidation.

EVNTPC THU DUC hướng đến sự chuyên nghiệp và vững mạnh.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng – tín nhiệm

Thông qua chất lượng điện năng, dịch vụ liên quan tốt nhất để xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm đối với khách hàng.

Tận tâm – Trí tuệ

 Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp là nhiệm vụ của mỗi CBCNV để cống hiến cho sự phát triển chung của toàn công ty và cũng là nét văn hóa đặc trưng của CBCNV EVNTPC THU DUC.

Hợp tác – chia sẻ

Mỗi CBCNV trong công ty là một nhân tố quyết định tạo nên sự thành công chung của tập thể. Tuy nhiên sự thành công ấy có bền vững và lâu dài còn đến từ sự gắn kết giữa các thành viên với nhau trên tinh thần cùng hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, góp phần tạo nên sức mạnh và thành công của công ty cũng như với các đối tác của công ty.

Sáng tạo – Hiệu quả

Công ty luôn chú trọng phát triển năng lực của từng cá nhân để mỗi người có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao trình độ, phát huy được hết khả năng sáng tạo trong công việc, tăng năng suất lao động mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc.TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC