Tin nóng:
V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 7/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021
Thời Gian: 25/06/2024 03:20 PM
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Ngày Đăng: 02/07/2013


 

  1. EVNTPC THU DUC luôn coi con người là nguồn lực quyết định, tạo nên sự thành công và uy tín của Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, trân trọng và lắng nghe ý kiến cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành viên phát huy hết năng lực của mình. Mọi thành viên của Công ty không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  1. EVNTPC THU DUC tuân thủ và thực thi pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch.

Công ty xây dựng uy tín và thương hiệu của mình cũng như góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của EVN dựa trên việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty luôn kịp thời xây dựng, cập nhật và thực thi nghiêm túc các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

  1. EVNTPC THU DUC sẵn sàng đáp ứng tốt nhiệm vụ phát điện cho hệ thống điện quốc gia; chú trọng an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Mọi thành viên của Công ty không quản ngại khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện khi có yêu cầu huy động của hệ thống; xây dựng môi trường lao động xanh, sạch, đẹp, an toàn và thực thi nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường.

  1. EVNTPC THU DUC luôn đồng thuận, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, tận tâm trong công việc, lịch thiệp trong quan hệ.

Mọi thành viên của Công ty trên thuận dưới hoà, phát huy trí tuệ tập thể, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài sản của công ty; luôn trung thực, tôn trọng, lịch thiệp trong quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng.TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC