Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024      » Đào tạo khóa học “hệ thống an toàn dựa trên hành vi” (Behavior based Safety - BBS) đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023
Thời Gian: 13/04/2024 04:05 AM
THỰC THI VĂN HOÁ

Ngày Đăng: 02/07/2013


 

 1. CAM KẾT VỚI EVN
 • Sống, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • EVNTPC THU DUC cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ EVN giao, thực hiện đúng phương thức vận hành theo yêu cầu của điều độ.
 • Mỗi CBCNV của EVNTPC THU DUC luôn nhận thức rõ trách nhiệm vai trò của mình trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, cam kết sống và làm việc theo pháp luật, tận tâm, trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.
 • Cam kết thực hiện công tác thanh kiểm tra phòng chống tham nhũng; chống tư lợi cá nhân và các biểu hiện cửa quyền, quan liêu.

 

 1. CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Cam kết đảm bảo thu nhập, quyền lợi về vật chất và tinh thần cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động tập thể.
 • Khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người lao động, đảm bảo chế độ đãi ngộ công bằng, minh bạch.
 1. ỨNG XỬ NỘI BỘ

3.1. Văn hóa giao tiếp

 • Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa; luôn đoàn kết, chia sẻ trong cuộc sống.
 • Lịch sự văn minh trong giao tiếp trên cơ sở tôn trọng thứ bậc, tuổi tác. Không nói xấu và vi phạm bí mật riêng tư của người khác.
 • Trang phục gọn gàng, lịch sự theo đúng quy định của Công ty.

3.2. Văn hóa công việc

 • Thực hiện đúng quy trình, quy định, quy chế của Công ty và EVN; chấp hành nghiêm nhiệm vụ được giao một cách an toàn, nhanh chóng, chất lượng và hiệu quả.
 • Tận tâm, trách nhiệm, trung thực trong công việc, đề cao trách nhiệm cá nhân; không làm bừa làm ẩu; không đổ thừa, đối phó, đùn đẩy công việc cho người khác.
 • Ý thức giữ gìn vệ sinh công nghiệp, nơi làm phải việc gọn gàng, sạch sẽ; luôn có ý thức bảo vệ tài sản và tiết kiệm vật tư, nhiên liệu của Công ty.
 • Tận tâm hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, không giấu nghề đối với đồng nghiệp.
 • Cấp trên tạo điều kiện thuận lợi để cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
 • Cấp dưới có quyền tranh luận, có ý kiến với cấp trên nhưng khi cấp trên đã quyết định thì phải tuyệt đối chấp hành.
 1. ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
 • EVNTPC THU DUC luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.
 • EVNTPC THU DUC luôn coi thành công của khách hàng là thành công của chính mình.
 1. ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG
 • EVNTPC THU DUC cam kết thực hiện tốt trách nhiệm của một thành viên trong cộng đồng thông qua việc đảm bảo cung cấp điện năng và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội của địa phương và của ngành.

 

 

 1. CAM KẾT GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG
 • EVNTPC THU DUC cam kết thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm để đảm bảo chất lượng môi trường trong mọi hoạt động của Công ty.
 • EVNTPC THU DUC luôn nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, giữ gìn và phát triển môi trường sống tại cơ quan cũng như cộng đồng.


TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC