Tin nóng:
V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 7/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021
Thời Gian: 25/06/2024 04:41 PM
QUY TẮC ỨNG XỬ

Ngày Đăng: 02/07/2013


 

Quy tắc ứng xử của EVNTPC THU DUC là kim chỉ nam cho việc ứng xử trong các hoạt động hàng ngày của tất cả thành viên trong Công ty, phản ánh tiêu chuẩn xử sự đúng đắn và các giá trị của Công ty. Điều quan trọng nhất là mọi thành viên của Công ty đều có trách nhiệm tự giác tuân thủ các điều khoản trong quy tắc ứng xử này, cam kết thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức của Công ty lên mức cao nhất.

Ứng xử với đồng nghiệp

 • Đối xử bình đẳng đoàn kết, hợp tác;
 • Thân ái, hòa nhã, tôn trọng, kính trên nhường dưới;
 • Chia sẻ, hợp tác gắn bó chặt chẽ với nhau cùng giải quyết các vấn đề của Công ty;
 • Trung thực, không bè phái;
 • Tôn trọng sự khác biệt, riêng tư và tài sản của người khác;
 • Giao tiếp lịch sự không chửi thề nói tục;
 • Phát huy tinh thần đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau.

Ứng xử với công việc

 • Đoàn kết trong công việc, tuân thủ kỷ luật;
 • Làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiện và tiến thủ, có trách nhiệm, tận tâm, trí tuệ, năng động, sáng tạo;
 • Luôn coi trọng an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và thiết bị;
 • Giữ ngăn nắp, sạch sẽ nơi làm việc;
 • Bảo quản tốt dụng cụ, đồ nghề trang bị BHLĐ, tài sản của công ty;
 • Gìn giữ bí mật kinh doanh;
 • Luôn có ý thức giữ gìn, nêu cao bản sắc, giá trị truyền thống và thương hiệu cuả Công ty;
 • Không được tiết lộ những thông tin nội bộ làm ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của Công ty;
 • Không làm những hành động có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty;
 • Sử dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả và trách nhiệm;
 • Trong thời gian làm việc cũng như khi có mặt tại Công ty:
  • Không được sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, ma túy…);
  • Không được tổ chức và tham gia đánh bài, cá độ, cho vay nặng lãi;
  • Không sử dụng tài sản của Công ty vào việc riêng;
 • Đối với cấp quản lý trực tiếp cần:
  • Tạo điều kiện thúc đẩy môi trường giao tiếp cởi mở chân thành;
  • Hỗ trợ tối đa để nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  • Lắng nghe và bảo vệ mọi ý kiến chính đáng của nhân viên.

Ứng xử trong hội họp

 • Dự họp đúng giờ;
 • Mặc đồng phục;
 • Để điện thoại ở chế độ rung;
 • Không làm việc riêng, không nói chuyện riêng;
 • Tôn trọng chủ tọa và mọi người xung quanh;
 • Phát biểu đúng trọng tâm, tránh lan man;
 • Không hút thuốc trong phòng họp;
 • Chuẩn bị chu đáo nội dung cuộc họp khi được phân công;

Ứng xử của lãnh đạo

 • Công bằng, minh bạch, khen thưởng và bổ nhiệm  dựa trên thành tích đóng góp;
 • Tạo môi trường thuận lợi để mọi thành viên Công ty tham gia, giám sát hoạt động của Công ty;
 • Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;
 • Lắng nghe mọi ý kiến, cương quyết trong quyết định;
 • Không sử dụng tài sản của Công ty vào việc riêng.

Ứng xử với EVN và các đơn vị trong ngành điện

 • Tuyệt đối tuân thủ chủ trương và sự chỉ đạo của EVN;
 • Đảm bảo đúng phương thức vận hành theo yêu cầu;
 • Cam kết thực hiện sứ mệnh của EVN;
 • Quan hệ bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ với các đơn vị thuộc EVN vì sự phát triển của EVN.

Ứng xử với đối tác và khách hàng

 • Tôn trọng, bình đẳng hai bên cùng có lợi, nhưng luôn khẳng định vai trò, vị trí của Công ty;
 • Mọi thành viên của Công ty phải tôn trọng và lịch sự khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng;
 • Coi thành công của đối tác, khách hàng là thành công của Công ty.

Ứng xử với xã hội và môi trường

 • Mọi thành viên của Công ty tích cực tham gia các hoạt động từ thiện;
 • Xây dựng hình ảnh, niềm tin của Công ty thông qua việc đóng góp cho xã hội;
 • Cam kết bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.


TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC