Tin nóng:
Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 6      » Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 5      » GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC
Thời Gian: 10/06/2023 04:28 AM
V/v công bố kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Ngày Đăng: 16/08/2022


Thực hiện theo văn bản số 3504/EVN-KH+PC ngày 22/06/2021 của Tập đoàn Điện lực việt Nam về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ;

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-EVN ngày 03/02/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2021 (Đinh kèm);

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức công bố kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như Phụ lục đính kèm./.

Click vào đây để xem chi tiếtTIN XEM NHIỀU NHẤT

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC